Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

                                 Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

                                  do 1. třídy školního roku 2017/2018 

 

Registrační čísla přijatých dětí:

          1/2017 přijat                      9/2017 přijat

          2/2017 přijat                    10/2017 přijat     

          3/2017 přijat                    11/2017 přijat

          4/2017 přijat                    12/2017 přijat

          5/2017 přijat                    13/2017 přijat

          6/2017 přijat                    14/2017 přijat

          7/2017 přijat                    15/2017 přijat

          8/2017 přijat                    16/2017 přijat

 

Vážení rodiče,

o přijetí vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho vydání. 

Pavlovice u Přerova dne 7. dubna 2017 

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

 

           

 

 

 

 

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2017/2018 proběhne 4. dubna 2017 v době od 13.00 do 17.00 hodin v budově 1. stupně  Pavlovice u Přerova č. 90.

S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zákonní zástupci dítěte, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, musí dodat v době zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa. Proto je třeba co nejdříve si objednat návštěvu školního poradenského zařízení.

 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně podagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Přerov

Střední škola technická Přerov

Kouřilkova 8, 750 02 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014

Fax: 581 210 066

E- mail: ppp@ppp-prerov.cz

 

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ  Pavlovice u Přerova č.133.

Telefon: 581 791 256

Mobil: 772 720 933

E- mail: zspavlovice@email.cz