Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

do 1. třídy školního roku 2019/2020

 

Registrační čísla přijatých dětí:

01/2019 - přijat                    07/2019 - přijat                    14/2019 - přijat

02/2019 - přijat                    08/2019 - přijat                    15/2019 - přijat

03/2019 - přijat                    09/2019 - přijat                    17/2019 - přijat

04/2019 - přijat                    10/2019 - přijat                    18/2019 - přijat

05/2019 - přijat                    13/2019 - přijat                    19/2019 - přijat

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,

můžete ale požádat o jeho vydání.

 

V  Pavlovicích u Přerova dne 12. dubna 2019

 

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

 

Datum zveřejnění: 12. 4. 2019

Datum sejmutí: 2. 5. 2019

 

 

 

 

Zápis

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2019/2020 proběhne 9. dubna 2019 v době

od 14.00 do 17.00 hodin v budově 1. stupně  Pavlovice u Přerova č. 90.

S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zákonní zástupci dítěte, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, musí dodat v době zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa. Proto je třeba co nejdříve si objednat návštěvu školního poradenského zařízení.

 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně podagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Přerov

Střední škola technická Přerov

Kouřilkova 8, 750 02 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014

Fax: 581 210 066

E- mail: ppp@ppp-prerov.cz

 

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ  Pavlovice u Přerova č.133.

Telefon: 581 791 256

Mobil: 772 720 933

E- mail: zspavlovice@email.cz