Seznam příjatých dětí k základnímu vzdělávání do 1.třídy

                                   školního roku 2018/2019

 

Registrační čísla přijatých dětí:

                                            01/2018 - přijat                    06/2018 - přijat

                                            02/2018 - přijat                    07/2018 - přijat

                                            03/2018 - přijat                    11/2018 - přijat

                                            04/2018 - přijat                    12/2018 - přijat

                                            05/2018 - přijat                    13/2018 - přijat

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 ods. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete

ale požádat o jeho vydání.

 

V Pavlovicích u Přerova 12. 4. 2018

 

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

 

Datum zveřejnění: 13. 4. 2018

Datum sejmutí:        2. 5. 2018 

 

zapis zs Pav 2018_1.jpg

            

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2018/2019 proběhne 10. dubna 2018 v době

od 13.00 do 17.00 hodin v budově 1. stupně  Pavlovice u Přerova č. 90.

S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zákonní zástupci dítěte, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, musí dodat v době zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa. Proto je třeba co nejdříve si objednat návštěvu školního poradenského zařízení.

 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně podagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Přerov

Střední škola technická Přerov

Kouřilkova 8, 750 02 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014

Fax: 581 210 066

E- mail: ppp@ppp-prerov.cz

 

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ  Pavlovice u Přerova č.133.

Telefon: 581 791 256

Mobil: 772 720 933

E- mail: zspavlovice@email.cz