Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školního roku 2019/2020

 

Registrační čísla přijatých dětí:

MŠPa 01/2019

MŠPa 02/2019

MŠPa 03/2019

MŠPa 05/2019

MŠPa 06/2019

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu

Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné 

podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

V Pavlovicích u Přerova dne 21. května 2019

 

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

 

Datum zveřejnění: 21.5. 2019

Datum sejmutí: 6.6.2019

 

 

Kritéria k přijímání dětí do MŠ 2019-20 .pdf