Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Registrační čísla přijatých dětí:

MŠPa   1/2017

MŠPa   2/2017

MŠPa   3/2017

MŠPa   4/2017

MŠPa   5/2017

MŠPa   6/2017

MŠPa   7/2017

Vážení rodiče,

o přijetí vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým

dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

V Pavlovicích u Přerova 12. 5. 2017

 

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy