Informace

Základní škola Pavlovice u Přerova se nachází asi 10 km od okresního města Přerov. V tomto školním roce 2018/19 se zde učí v devíti třídách 117 žáků, kteří jsou nejen místní (z Pavlovic), ale i dojíždějící z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Celkem žáků 117  (dívek 50, chlapců 67)
Dojíždějící z Hradčan   15
Šišma   15
Bezuchov     13
Oprostovice   5
Sušice     2
Radslavice   7
Hlinsko 1
Přerov   7
Želátovice                               1
Kladníky                          2
Domaželice            1
Bochoř                      
   

Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Poznáváme svět i sebe.

Součástí školy je školní družina a jídelna. Dále máme menší tělocvičnu, odbornou učebnu pro fyziku, chemii, hudební výchovu, informatiku a dílny praktických činností. V blízkosti školní budovy je školní pozemek a nové multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy můžeme využívat i velké fotbalové hřiště a hřiště na volejbal a tenis s umělým povrchem.

Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům - anglickému a německému.

Škola organizuje lyžařské kurzy na 2. stupni a plavecký výcvik na 1. stupni. Dále pořádáme školní výlety, exkurze a kulturní akce, které obohacují a rozšiřují vzdělávací činnost školy.

Žáci mají možnost zapojit se do činnosti některého ze zájmových útvarů. V tomto školním roce je to:

 • Míčové hry, vedoucí p. uč. Smolková
 • Míčové hry, vedoucí p. uč. Šurmaneková
 • Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky, vedoucí p. uč. Nováková
 • Klub zábavné logiky p. uč. Chylo
 • Čtenářský klub, vedoucí p. uč. Bartošová
 • Čeština jinak, vedoucí p. uč. Stoklásková
 • Sportovní kroužek. vedoucí p. uč. Chylo
 • Žákovský parlament, vedoucí  p. uč. Potůčková
 • Klub komunikace v cizím jazyce 7.a 9. ročník p.uč. Chylo
 • Dramatický kroužek, vedoucí p. uč. Létalová
 • Tvůrčí dílna, vedoucí p. uč. Henslová
 • Kytara, vedoucí p. uč. Bartošová
 • Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeń, vedoucí p. uč. Čecháková
 • Konverzace v anglickém jazyce 2. stupeń, vedoucí p. uč. Čecháková
 • Hra na hudební nástroj, vedoucí p. uč. Zábranský

Vyučovací hodiny a přestávky - časový rozvrh

1. hodina 7.30 8.15
2. hodina 8.25 9.10
3. hodina 9.25 10.10
4. hodina 10.20 11.05
5. hodina 11.15 12.00
6. hodina 12.10 12.55
7. hodina 13.05 13.50
8. hodina 14.00 14.45

Přestávky mezi vyučovacími hodinami mají délku 10 minut, velká přestávka 15 minut a polední přestávka 65 minut.

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2017.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2018.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 18. února - 24. února 2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019 .
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2020.