Informace

Základní škola Pavlovice u Přerova se nachází asi 10 km od okresního města Přerov. V tomto školním roce 2018/19 se zde učí v devíti třídách 117 žáků, kteří jsou nejen místní (z Pavlovic), ale i dojíždějící z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Celkem žáků 118  (dívek 50, chlapců 68)
Dojíždějící z Hradčan   15
Šišma   15
Bezuchov     13
Oprostovice   5
Sušice     3
Radslavice   7
Hlinsko 1
Přerov   7
Želátovice                               1
Kladníky                          2
Domaželice            1
Bochoř                      
   

Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Poznáváme svět i sebe.

Součástí školy je školní družina a jídelna. Dále máme menší tělocvičnu, odbornou učebnu pro fyziku, chemii, hudební výchovu, informatiku a dílny praktických činností. V blízkosti školní budovy je školní pozemek a nové multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy můžeme využívat i velké fotbalové hřiště a hřiště na volejbal a tenis s umělým povrchem.

Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům - anglickému a německému.

Škola organizuje lyžařské kurzy na 2. stupni a plavecký výcvik na 1. stupni. Dále pořádáme školní výlety, exkurze a kulturní akce, které obohacují a rozšiřují vzdělávací činnost školy.

Žáci mají možnost zapojit se do činnosti některého ze zájmových útvarů. V tomto školním roce je to:

 • Míčové hry, vedoucí p. uč. Smolková
 • Míčové hry, vedoucí p. uč. Šurmaneková
 • Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky, vedoucí p. uč. Nováková
 • Klub zábavné logiky p. uč. Chylo
 • Čtenářský klub, vedoucí p. uč. Bartošová
 • Čeština jinak, vedoucí p. uč. Stoklásková
 • Sportovní kroužek. vedoucí p. uč. Chylo
 • Žákovský parlament, vedoucí  p. uč. Potůčková
 • Klub komunikace v cizím jazyce 7.a 9. ročník p.uč. Chylo
 • Dramatický kroužek, vedoucí p. uč. Létalová
 • Tvůrčí dílna, vedoucí p. uč. Henslová
 • Kytara, vedoucí p. uč. Bartošová
 • Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeń, vedoucí p. uč. Čecháková
 • Konverzace v anglickém jazyce 2. stupeń, vedoucí p. uč. Čecháková
 • Hra na hudební nástroj, vedoucí p. uč. Zábranský

Vyučovací hodiny a přestávky - časový rozvrh

1. hodina 7.30 8.15
2. hodina 8.25 9.10
3. hodina 9.25 10.10
4. hodina 10.20 11.05
5. hodina 11.15 12.00
6. hodina 12.10 12.55
7. hodina 13.05 13.50
8. hodina 14.00 14.45

Přestávky mezi vyučovacími hodinami mají délku 10 minut, velká přestávka 15 minut a polední přestávka 65 minut.

Organizace školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středa 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 24. února - 1. března 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020 .
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2021.