Informace

Základní škola Pavlovice u Přerova se nachází asi 10 km od okresního města Přerov. V tomto školním roce 2017/18 se zde učí v devíti třídách 118 žáků, kteří jsou nejen místní (z Pavlovic), ale i dojíždějící z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Celkem žáků 118  (dívek 46, chlapců 72)
Dojíždějící z Hradčan   18
Šišma   18
Bezuchov     15
Oprostovice   4
Sušice     2
Radslavice   7
Hlinsko 1
Přerov   4
Kozlovice                               2
Kladníky                          2
                      
                            
   

Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Poznáváme svět i sebe.

Součástí školy je školní družina a jídelna. Dále máme menší tělocvičnu, odbornou učebnu pro fyziku, chemii, hudební výchovu, informatiku a dílny praktických činností. V blízkosti školní budovy je školní pozemek a nové multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem. Pro výuku tělesné výchovy můžeme využívat i velké fotbalové hřiště a hřiště na volejbal a tenis s umělým povrchem.

Na škole se vyučuje dvěma cizím jazykům - anglickému a německému.

Škola organizuje lyžařské kurzy na 2. stupni a plavecký výcvik na 1. stupni. Dále pořádáme školní výlety, exkurze a kulturní akce, které obohacují a rozšiřují vzdělávací činnost školy.

Žáci mají možnost zapojit se do činnosti některého ze zájmových útvarů. V tomto školním roce je to:

 • Míčové hry, vedoucí p. uč. Smolková
 • Míčové hry, vedoucí p. uč. Šurmaneková
 • Míčové hry, vedoucí p. uč. Létalová
 • Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky, vedoucí p. uč. Nováková
 • Pedagogická intervence, vedoucí p. uč. Nováková
 • Klub zábavné logiky a deskových her, vedoucí p. uč. Šromotová, p. uč. Chylo
 • Čtenářský klub, klubíčko vedoucí p. uč. Šurmaneková, p. uč. Henslová
 • Čtenářský klub, vedoucí p. uč. Bartošová
 • Společně k úspěchu, vedoucí p. uč. Stoklásková
 • Čeština jinak, vedoucí p. uč. Stoklásková
 • Pedagogická intervence,vedoucí p. uč. Stoklásková
 • Reedukace, vedoucí p. uč. Stoklásková
 • Sportovní kroužek. vedoucí p. uč. Chylo
 • Pedagogická intervence, vedoucí p. uč. Chylo
 • Žákovský parlament, vedoucí  p. uč. Potůčková
 • Postcrosing, vedoucí  p. uč. Čecháková
 • Hra na hudební nástroj, vedoucí p. uč. Zábranský

Vyučovací hodiny a přestávky - časový rozvrh

1. hodina 7.30 8.15
2. hodina 8.25 9.10
3. hodina 9.25 10.10
4. hodina 10.20 11.05
5. hodina 11.15 12.00
6. hodina 12.10 12.55
7. hodina 13.05 13.50
8. hodina 14.00 14.45

Přestávky mezi vyučovacími hodinami mají délku 10 minut, velká přestávka 15 minut a polední přestávka 65 minut.

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 12. února - 18. února 2018.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018 .
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.