Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Volby do školské rady 2022

Volby do školské rady 2022Datum konání:
27.9.2022
Datum ukončení:
31.10.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA,

okres Přerov, příspěvková organizace

               

Pavlovice u Přerova 133, 751 11 Radslavice                    e-mail : zspavlovice@email.cz                       telefon : 581 791 256

                                                                      

Pavlovice u Přerova 26.10. 2022

 

Vyhlášení volby zástupce zákonných zástupců žáků do  školské rady

 

                        Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

 

Podle Školského zákona se při základních školách  zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.  Funkční období členů školské rady je tři roky.

 Na základě Volebního řádu školské rady ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova vyhlašuji volbu jednoho zástupce z řad zákonných zástupců na pondělí 17.10. 2022 od 7,15 hod do 12,00 hod.

Návrhy kandidátů můžete podávat od 3. 10. do 7.10. 2022  do 14,00 hod. prostřednictvím třídních učitelů, zástupců SR nebo osobně v ředitelně školy. Informace o vlastním průběhu voleb jsou uvedeny na druhé straně.

                                  

  Jaroslav Mrázek

    ředitel školy

 

 

Průběh voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků

 

Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

1. Jména kandidátů budou uvedena v abecedním pořadí na  hlasovacím lístku, který Vaše dítě dostane ve škole nejpozději dne 11.10. 2020 se dvěma obálkami.

2. Na hlasovacím lístku označíte křížkem v rámečku před jménem  1 kandidáta, pro kterého hlasujete.

3. Volební lístek vložíte do menší nepopsané obálky, zalepíte ji a tuto obálku vložíte do větší, na které je uvedeno jméno Vašeho dítěte, třída, jméno zákonného zástupce, který volí. I tuto obálku zalepíte a podepíšete se přes slepené části obálky.

4. Sami osobně nebo Vaše dítě-žák donesete zalepené obálky dne 17. 10. 2022 od 7,15 hod do 12,00 hod. do školy, kde si člen volební komise poznačí účastníka voleb, před Vámi (žákem) otevře větší obálku a do volební urny vhodí zalepenou menší obálku.

5. Po 12 hodině volební komise spočítá počet zalepených obálek a ověří s počtem účastníků voleb. Poté otevře obálky a spočítá volební hlasy jednotlivým kandidátům. Je-li označeno na volebním lístku více  kandidátů, je volební lístek neplatný.

6. Ke zvolení člena školské rady je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Zvolený kandidát se dnem voleb stává členem školské rady.

7. Výsledky voleb budou zveřejněny v den voleb v 17:00 na webových stránkách školy

                      (http://www.zsamspavlovice.cz/) a budou vyvěšeny na budovách 1. a 2. stupně.

8. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků člena školské rady, volby se opakují. Pokud nedojde ke zvolení člena ani napodruhé, jmenuje člena školské rady ředitel školy.

 Volební řád školské rady ZŠ v Pavlovicích u Přerova 2022.pdf

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů