Aktuality


1 5 10 12 14 Starší

Výsledky 2. kola volby zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady

Datum konání: 1. 12. 2016Nepovinná příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkouškyVyhodnocení soutěže o maskota Moditu. s.r.o.Vyhlášení 2. kola volby zástupce zákonných zástupců žáků do školské rady

Vzhledem k tomu, že u žádného kandidáta nebyl splněn bod d) článku II. Volebního řádu školské rady Základní školy a mateřské školy Pavlovice u Přerova, kde se praví „……Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.1 5 10 12 14 Starší