Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. třídy

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. třídy školního roku                                                        2024/2025

Registrační čísla přijatých dětí:

ZŠ 01/2024 -přijat                         ZŠ 10/2024 -přijat    

ZŠ 02/2024 -přijat                         ZŠ 11/2024 -přijat 

ZŠ 03/2024 -přijat                         ZŠ 12/2024 -přijat

ZŠ 04/2024 -přijat                         ZŠ 13/2024 -přijat

ZŠ 05/2024 -přijat                         ZŠ 14/2024 -přijat

ZŠ 06/2024 -přijat                         ZŠ 15/2024 -přijat

ZŠ 07/2024 -přijat                         ZŠ 16/2024 -přijat 

ZŠ 08/2024 -přijat                         ZŠ 17/2024 -přijat

ZŠ 09/2024 -přijat 

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

V Pavlovicích u Přerova 30. 4. 2024       

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

Datum zveřejnění: 2. 5. 2024     

Datum sejmutí: 23. 5. 2024    

 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

KDY? ve čtvrtek 4. dubna 2024 v čase od 13:00 do 17:00 hodin

KDE? v budově 1. stupně ZŠ Pavlovice č. 90

 

K zápisu vezměte s sebou:

·       RODNÝ LIST dítěte

·       OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zákonní zástupci dítěte, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, musí nejpozději do 30.4. 2024, doložit:

·       doporučení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny),

·       doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení

·        Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Přerov Kouřílkova 8, 750 02 Přerov

telefon: 581 217 760, 581 208 014

e-mail: ppp@ppp-prerov.cz

·        Speciálně pedagogické centrum Hranice

Teplická 238, 753 01 Hranice

telefon: 734 768 583

e-mail: spc.hranice@ssos.cz

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova č. 133

telefon: 772 720 933, e-mail: zspavlovice@email.cz, web: www.zsamspavlovice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu, je možné zapsat Vaše dítě do 1. třídy bez jeho osobní přítomnosti. Uskuteční se pouze administrativní část zápisu - podání Žádosti o přijetí k povinné školní docházce. Motivační část se neuskuteční. Takto lze dítě 

zapsat v termínu od 1.4. 2024 do 30.4. 2024.

 

Žádost spolu se zápisním lístkem a  kopií rodného listu je možno do školy zaslat následujícími způsoby:

a/ do datové schránky školy qiwmgfi z datové schránky zákonného zástupce / zřízené fyzické nikoliv právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku/.

b/ e- mailem na adresu školy zspavlovice@email.cz, s elektronickým podpisem zákonného zástupce / nelze podat prostý e-mail/

c/ poštou na adresu ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 133,  751 11 Radslavice

d/ vhozením do schránky školy, umístěné na budově 2. stupně základní školy - Pavlovice u Přerova č. 133, po telefonické domluvě

e/ osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétním termínu 

tel. č. 772 720 933, 581 971 256

K zápisu je povinen přihlásit zákonný zástupce dítě, které dosáhne 6 let věku, do 31.8. 2024 / viz. § 36 odst. zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon/ a děti, kterým byl uložen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce.   

Dokumenty ke stažení:

 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE 2024.docx

Zápisní lístek 2024.docx

Žádost o odklad 2024.docx

Podrobnosti zápisu do 1. třídy šk. roku 2024-25.docx

Další informace pro rodiče 2024.docx

 

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

u vchodu budovy 1. stupně

u vchodu budovy 2. stupně

na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz/ zs - Zápis do 1. třídy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 2. květen 2024

V seznamu nemohou být uveřejněna jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Po obdržení žádosti registrační číslo předáme zákonnému zástupci při zápisu nebo jej zašleme e-mailem, popř. SMSkou.

 

 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, pracoviště Přerov:
Střední škola technická Přerov
Kouřilkova 8,
750 02 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014
Fax: 581 210 066
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova č.133.

Telefon: 581 791 256
Mobil: 772 720 933
E-mail: zspavlovice@email.cz