Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. třídy

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání

do 1. třídy školního roku 2021/2022 

Registrační čísla přijatých dětí:

   

1/2021 - přijat 8/2021 -  přijat 15/2021 - přijat
2/2021 - přijat 9/2021 -  přijat 16/2021 - přijat
3/2021 - přijat 10/2021 - přijat 17/2021 - přijat
4/2021 - přijat 11/2021 - přijat 18/2021 - přijat
5/2021 - přijat 12/2021 - přijat 19/2021 - přijat
6/2021 - přijat  13/2021 - přijat 20/2021 - přijat
7/2021 - přijat 14/2021 - přijat  

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho 

vydání.    

V Pavlovicích u Přerova 7.5.2021

ředitel školy: Mgr. Jaroslav Mrázek

Datum zveřejnění: 7.5. 2021

Datum sejmutí : 28.5. 2021

 

 

 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhnou letos zápisy do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pouze administrativní část zápisu - podání Žádosti o přijetí k povinné školní docházce

Motivační část se neuskuteční.

 

Zápis bude probíhat od čtvrtku 1.4. 2021 do pátku 30.4. 2021.

 

Žádosti spolu s kopií rodného listu je možné do školy zaslat následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy qiwmgfi z datové schránky zákonného zástupce / zřízené fyzické osobě nikoliv právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku.
  2. e-mailem na adresu zspavlovice@email.cz, s elektronickým podpisem zákonného zástupce /nelze poslat prostý e-mail/
  3. poštou na adresu ZŠ a MŠ  Pavlovice u Přerova Pavlovice u Přerova 133, 751 11, Radslavice
  4. vhozením do schránky školy, umístěné na budově 2. stupně základní školy - Pavlovice u Přerova č. 133, po telefonické domluvě
  5. osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo ke zvýšené koncentraci osob ve škole tel. č.  772 720 933, 581 791 256

K zápisu je povinen přihlásit zákonný zástupce dítě, které dosáhne 6 let věku, do 31.8. 2021 (viz. § 36 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., Školský zákon) a děti, kterým již byl uložen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

  • u vchodu budovy 1. stupně
  • u vchodu budovy 2. stupně
  • na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz/ zs - Zápis do 1. třídy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 7. května 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Po obdržení žádosti registrační číslo zašleme zákonnému zástupci e-mailem, popřípadě SMSkou.

Dokumenty ke stažení:

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zákonní zástupci dítěte, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, musí dodat v době zápisu doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa. Proto je třeba co nejdříve si objednat návštěvu školního poradenského zařízení.

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum
Olomouckého kraje, pracoviště Přerov:
Střední škola technická Přerov
Kouřilkova 8,
750 02 Přerov

Telefon: 581 217 760, 581 208 014
Fax: 581 210 066
E-mail: ppp@ppp-prerov.cz

Další informace k zápisu poskytne ředitelství ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova č.133.

Telefon: 581 791 256
Mobil: 772 720 933
E-mail: zspavlovice@email.cz