Pracovníci

PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  
Dagmar Kovaříková Vedoucí učitelka
kovarikova@zsamspavlovice.cz
Irena Hlobilová Učitelka
hlobilova@zsamspavlovice.cz
Romana Chovancová Pracovnice provozu