Pracovníci

PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
Mgr. Jaroslav Mrázek Ředitel školy
  mrazek@zsamspavlovice.cz
Mgr. et Bc. Dagmar Šromotová Vaculíková Učitelka, pověřená pracemi zástupce ředitele
  sromotova@zsamspavlovice.cz
Dagmar Šurmaneková Třídní učitelka I. třídy
  surmanekova@zsamspavlovice.cz
Silvie Fenclová Asistentka pedagoga
  fenclova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Marie Henslová Třídní učitelka II. třídy
  henslova@zsamspavlovice.cz
Bc. Miroslava Javorková Asistentka pedagoga
  javorkova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Taťána Smolková Třídní učitelka III. třídy
  smolkova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Romana Bartošová Třídní učitelka IV. třídy
  bartosova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Létalová Třídní učitelka V. třídy
  letalova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Elena Chylo Třídní učitelka VI. třídy 
  chylo@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Potůčková Třídní učitelka VII. třídy
  výchovný poradce
  potuckova@zsamspavlovice.cz
Tereza Janušová  Asistentka pedagoga
  janusova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Monika Stoklásková Třídní učitelka VIII. třídy
  školní metodik rizikového chování
  stoklaskova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Šárka Nováková Třídní učitelka IX. třídy
  novakova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Hendrika Čecháková Učitelka
  cechakova@zsamspavlovice.cz
Alena Haluzíková pracovnice provozu
Jana Omastová pracovnice provozu
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY  
Jana Šťastná vychovatelka
  statstna@zsamspavlovice.cz
Bc. Miroslava Javorková vychovatelka
  javorkova@zsamspavlovice.cz
PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  
Dagmar Kovaříková vedoucí učitelka mateřské školy
  kovarikova@zsamspavlovice.cz
Irena Hlobilová učitelka mateřské školy
  hlobilova@zsamspavlovice.cz
Kateřina Talášková chůva v mateřské škole
  talaskova@zsamspavlovice.cz
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY  
Ludmila Smočková vedoucí školní jídelny
  sjpavlovice@email.cz
 Zdeňka Florianová kuchařka 
 Ivana Rychlíková kuchařka 
 Helena Šebestová pracovnice provozu 
Romana Chovancová pracovnice provozu