Pracovníci

PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
Mgr. Jaroslav Mrázek Ředitel školy
  mrazek@zsamspavlovice.cz
Mgr. et Bc. Dagmar Šromotová Vaculíková Zástupce ředitele
  sromotova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Bartošová Romana Třídní učitelka I. třídy
  bartosova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Tatána Smolková Třídní učitelka II. třídy
  smolkova@zsamspavlovice.cz
Dagmar Šurmaneková Třídní učitelka III. třídy 
  surmanekova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Marie Henslová Třídní učitelka IV. třídy
  henslova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Létalová Třídní učitelka V. třídy
  letalova@zsamspavlovice.cz, speciální pedagog
Mgr. Lenka Polzerová Třídní učitelka VI. třídy
 

polzerova@zsamspavlovice.cz, 

školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Šárka Nováková Třídní učitelka VII. třídy
  novakova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Elena Chylo Třídní učitelka VIII. třídy
  chylo@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Potůčková Třídní učitelka IX. třídy 
  potuckova@zsamspavlovice.cz, výchovný poradce
 Mgr. Hendrika Čecháková Učitelka
Mgr. Hendrika Čecháková cechakova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Klára Valentová Učitelka
  valentova@zsamspavlovice.cz
   
Jana Šťastná Asistentka pedagoga
  statna@zsamspavlovice.cz
Ing. Ivana Koukalová Asistentka pedagoga
  koukalava@zsamspavlovice.cz
Hana Konečná Asistentka pedagoga
  konecna@szamspavlovice.cz
 Ivana Pešáková  Asistentka pedagoga
   pesakova@zsamspavlovice.cz
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY  
Jana Štastná Vychovatelka
  statsna@zsamspavlovice.cz
Hana Konečná Vychovatelka
  konecna@zsamspavlovice.cz
 PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 Dagmar Kovaříková  Vedoucí učitelka
 Irena Hlobilová  Učitelka
 Kateřina Talášková  Asistentka pedagoga
 PRACOVNÍCI PROVOZU  
Alena Haluzíková  školnice pro II. stupeń
Jana Omastová  školnice pro I. stupeń
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY   
 Ludmila Smočková Vedoucí školní jídelny
  sjpavlovice@email.cz
 Zdeńka Florianová Kuchařka 
 Ivana Rychlíková Kuchařka 
Romana Chovancová
Pracovnice provozu