Pracovníci

PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
Mgr. Jaroslav Mrázek Ředitel školy
  mrazek@zsamspavlovice.cz
Mgr. et Bc. Dagmar Šromotová Vaculíková Učitelka, pověřená pracemi zástupce ředitele
  sromotova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Taťána Smolková Třídní učitelka I. třídy
  smolkova@zsamspavlovice.cz
Dagmar Šurmaneková  Třídní učitelka II. třídy
  surmanekova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Marie Henslová Třídní učitelka III. třídy 
  henslova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Létalová Třídní učitelka IV. třídy, speciální pedagog
  letalova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Romana Bartošová Třídní učitelka V. třídy
  bartosova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Šárka Nováková Třídní učitelka VI. třídy
  novakova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Elena Chylo Třídní učitelka VII. a IX. třídy
  chylo@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Potůčková Třídní učitelka VIII. třídy, výchovný poradce
  potuckova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Lenka Polzerová Učitelka 
  školní metodik prevence rizikového chování
  polzerova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Hendrika Čecháková Učitelka
  cechakova@zsamspavlovice.cz
Alena Frankovičová Asistentka pedagoga
  frankovicova@zsamspavlovice.cz
Jana Šťastná Asistentka pedagoga
  statna@zsamspavlovice.cz
Ing. Ivana Koukalová Asistentka pedagoga
  koukalava@zsamspavlovice.cz
Alena Haluzíková Školnice, pracovnice provozu
Jana Omastová Pracovnice provozu
   
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY  
Jana Šťastná Vychovatelka
  statstna@zsamspavlovice.cz
Alena Frankovičová Vychovatelka
  frankovicova@zsamspavlovice.cz
PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  
Dagmar Kovaříková Vedoucí učitelka mateřské školy
  kovarikova@zsamspavlovice.cz
Irena Hlobilová Učitelka mateřské školy
  hlobilova@zsamspavlovice.cz
Kateřina Talášková Asistentka pedagoga MŠ 
  talaskova@zsamspavlovice.cz
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY  
Ludmila Smočková Vedoucí školní jídelny
  sjpavlovice@email.cz
 Zdeňka Florianová Kuchařka 
 Ivana Rychlíková Kuchařka 
 Helena Šebestová Pracovnice provozu 
Romana Chovancová Školnice MŠ, pracovnice provozu