Informace

Vnitřní řád ŠJ platný od 2110 2019.docx

 

 Oznámení pro rodiče žáků MŠ, ZŠ a cizí strávníky

S účinností od 1. 9. 2019 z důvodů zdražení potravin zvyšujeme

cenu stravného v naší školní jídelně následovně:

  1. věková skupina

 děti 3 - 6 let

Přesnídávka  9 Kč

Oběd            16 Kč

Svačina          9 Kč

celodenní strava  34 Kč     

      2. věková skupina

 děti 7 -10 let

Přesnídávka  9 Kč

Oběd            20 Kč

Svačina         9 Kč

Celodenní strava   38 Kč

      3. věková skupina

Strávníci 11 - 14 let

Oběd   23 Kč

      4. věková skupina

Strávníci 15 a více let

Oběd    24 Kč

      5. cizí strávníci

Oběd     55 Kč

 

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, jsou do věkových skupin strávníci

zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Jaroslav Mrázek, ředitel školy   

Návštěvnost stránek

094854