Informace

Oznámení pro rodiče žáků MŠ, ZŠ a cizí strávníky

S účinností od 1. 9. 2019 z důvodů zdražení potravin zvyšujeme

cenu stravného v naší školní jídelně následovně:

1. věková skupina

děti 3 - 6 let

Přesnídávka 9 Kč
Oběd 16 Kč
Svačina 9 Kč
Celodenní strava 34 Kč

2. věková skupina

děti 7 - 10 let

Přesnídávka 9 Kč
Oběd 20 Kč
Svačina 9 Kč
Celodenní strava 38 Kč

3. věková skupina

Strávníci 11 - 14 let

Oběd: 23 Kč

4. věková skupina

Strávníci 15 a více let

Oběd: 24 Kč

5. cizí strávníci

Oběd: 55 Kč

 

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, jsou do věkových skupin strávníci

zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

Jaroslav Mrázek, ředitel školy 

Návštěvnost stránek

095568