Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Archiv

Změny platné od 10. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme organizační pokyny k nástupu žáků 2. stupně od pondělí 10.5. 2021. Podle manuálu MŠMT bude výuka na 2. stupni organizována takto:

Ráno v pondělí 10.5. k výuce nastoupí 7. a 8. třída v 7:30 hodin. Tyto třídy nastoupí k testování na Covid-19. 

8. třída do školní družiny, kde bude testována. 7. třída do své kmenové třídy, ke bude taktéž testována. Po otestování bude probíhat běžná výuka.

Třída 6. a 9. se bude učit tento týden distančně. Další týden od 17. 5. 2021 se třídy vymění tj. 7. a 8 distanční výuka, 

6. a 9. třída prezenční výuka.

Třídy na 1. stupni se i nadále učí v již běžném režimu, jako doposud. Pokud mají žáci zájem o odběr obědů, je třeba se přihlásit nejlépe do konce tohoto týdne u paní vedoucí ŠJ na tel. 772 720 936. ředitelství školy

Změny platné od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme organizační pokyny k nástupu do školy od pondělí 12.4.2021. Od 12.4. 2021 dojde k obnovení školních autobusových spojů. Ve vyhledávači IDOS budou informace dostupné nejpozději

11. 4. 2021.

Podle manuálu Ministerstva školství bude výuka organizována takto:

Ráno v pondělí 12.4.2021 k výuce nastoupí 1.-5. třída.

6. - 9. třída i nadále pokračuje distanční výuka.

Žáci 1.- 5. třídy se budou testovat antigenními testy a to 2 krát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Organizace testování:

Žáci, kteří se dostaví ráno do školní družiny v době od 6:30 do 6:45 hod se otestují s paní vychovatelkou.

Žáci 1., a 2. třídy přijdou  ráno 12.4. na 7:00 hodin na budovu 1. stupně a po příchodu bude probíhat testování, instrukce k testování dostanou děti na místě od pedagogických pracovníků.

Žáci  3. třídy přijdou ráno od 7:00 do 7:15 hodin před vchod budovy 2. stupně, kde si je vyzvedne p. uč. Létalová a odvede si je na testování. Informace k testování žáci dostanou až na místě.

Žáci 4. třídy přijdou ráno od 7:00 do 7:15 hodin před vchod budovy 2. stupně, kde si je vyzvedne p. uč. Šurmáneková a odvede si je na testování. Informace k testování žáci dostanou až na místě.

Žáci 5. třídy přijdou ráno v 7:15 hodin před budovu školní jídelny, kde si je vyzvedne p. uč. Henslová a odvede si je na testování. Informace k testování dostanou žáci až na místě. Po testování odchází s třídními učitelkami otestovaní žáci do budovy 1. stupně, kde bude probíhat výuka podle rozvrhu.

Organizace po skončení výuky:

Obědy ve školní jídelně:

 1. třída 11:30 - 12:00 hod.
 2. třída 12:45 - 13:00 hod
 3. třída 13:15 - 13:30 hod 
 4. třída 12:00 - 12:30 hod
 5. třída 13:00 - 13:15 hod

Po obědě 1. třída odchází do školní družiny na 2. stupeň.

2., 3., 4.  třída po obědě odchází do školní družiny do svých kmenových 

tříd na 1. stupni. 5. třída odchází po obědě domů.

Žáci, kteří na obědy běžně chodí budou automaticky přihlášeni, pokud nechcete

stravu odebírat je nutno se odhlásit na tel. čísle 772 720 936 u vedoucí

školní jídelny.

testovani-letak-singclean.pdf

ředitelství školy.

Změny platné od 1.3.2021

Vážení rodiče a žáci, z usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se od 1.3. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání na základní škole. Taktéž se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině. Všichni žáci naší školy se od 1.3. 2021 budou vzdělávat distančně. Individuální konzultace jsou povoleny. Obědy budou pro žáky hromadně odhlášeny.

Po dobu distanční výuky od 8.3. 2021 do 21.3. 2021 je možno obědy odebírat za cenu obvyklou. Tyto obědy je nutné přihlásit telefonicky na telefonní číslo 772 720 936 ráno do 8:00 hodin. Obědy budou vydávány do čistých jídlonosičů z bočního vchodu do školní kuchyně od 11:30 do 12:30 hodin.

Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému. Informace k ošetřovnému jsou zveřejněny na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

ředitelství školy

Základní škola

Vážení rodiče, od 10.2. 2021 do odvolání nebude školní jídelna vařit pro žáky základní školy. Dávejte žákům proto větší svačiny nebo si je vyzvedněte po výuce.

ředitelství školy 

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme organizační pokyny k nástupu do školy od pondělí 4.1. 2021.

Podle manuálu Ministerstva školství bude výuka organizována takto: K běžnému vzdělávání od pondělí 4.1. 2021 nastoupí pouze 1. a 2. třída. Ostatní třídy tj. 3. - 9. třída se budou povinně vzdělávat distančně. Proto žádáme rodiče a žáky, aby sledovali své školní emaily a své školní classroomy.

Příchod dětí 1. třída v 7.20 hodin

Příchod dětí 2. třída v 7.30 hodin

Po skončení výuky v 1. třídě tj. po 4 vyučovací hodině, půjdou všichni žáci do školní jídelny na oběd, po obědě bude probíhat školní družina v prostorách ŠD na 2. stupni. Po skončení výuky ve 2. třídě tj. po 5. vyučovací hodině půjdou všichni žáci do školní jídelny na oběd, po obědě bude probíhat školní družina v prostorách jejich kmenové učebny na 1. stupni. Žáci 3. - 9. třídy si mohou odebírat stravu po dobu distanční výuky do čistých jídlonosičů.

Strava bude vydávána bočním vchodem do školní kuchyně. Stravu je nutné přihlásit u vedoucí školní jídelny nejpozději 4.1. 2021 do 8.00 ráno na tel. čísle 772 720 936.

ředitelství školy 

Vážení rodiče a žáci,

Z nařízení Ministerstva školství byly vyhlášeny dny pondělí a úterý 21.12. a 22.12. jako Dny boje proti covidu a bylo vyhlášeno volno pro žáky základní školy. Během těchto dvou dnů mohou rodiče žáků 1. stupně čerpat ošetřovné. Toto prakticky znamená že, vánoční prázdniny začínají

sobotou 19.12. 2020 a končí nedělí 3. ledna 2021.

Ve škole se opět sejdeme v pondělí 4. ledna 2021.

4. ledna nastoupí do školy žáci 1. stupně tzn. žáci 1. - 5. třídy.

Z druhého stupně to budou žáci 9. třídy, 8, třídy a 6. třídy.

7. třída má od 4. ledna do 8. ledna výuku distanční.

od 11. ledna má 9. třída a 7. třída výuku prezenční a 6. třída a 8. třída výuku distanční.

ředitelství školy

Organizace nástupu  žáků do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci, zveřejňujeme organizační pokyny pro nástup dětí do školy od pondělí 30.11.2020:

příchod do školy:

 1. třída  7:15 hod.
 2. třída  7: 20 hod.
 3. třída  7: 25 hod.
 4. třída  7: 30 hod.
 5. třída  7: 35 hod.

Po vyučování každá třída 1. stupně bude odvedena do školní jídelny na oběd třídní učitelkou nebo vychovatelkou.

Žáci , kteří jsou přihlášeni k odběru stravy nebudou chodit na oběd sami. Po obědě odchází sami domů nebo si je 

rodiče mohou vyzvednout před jídelnou. 

Školní družina: 1. třída budova 2. stupně, prostory ŠD, ostatní třídy budova 1. stupně - kmenové třídy.

Nástup žáků 2. stupně

Je nařízena střídavá výuka. V pondělí 30.11. 2020 nastoupí k výuce  žáci 9. třídy a 7. třídy.

Žáci 6. třídy, 8. třídy se celý týden vzdělávají distančně. 

Od pondělí 7. 12. 2020 nastupuje do školy 9. třída, 8. třída a 6. třída.

Žáci 7. třídy se celý týden vzdělávají distančně. Tento systém výuky bude platný do odvolání.

Po vánočních prázdninách začne výuka v pondělí 4.1.2021 nástupem 9. třídy, 8. třídy a 6. třídy

7. třída se bude vyučovat distančně.

Příchod žáků do školy v týdnu od 30. 11. 2020 :

9. třída 7: 20 hod.

7. třída 7: 25 hod.

Příchod žáků do školy v týdnu od 7. 12. 2020:

9. třída 7: 20 hod.

8. třída 7: 25 hod.

6. třída 7: 30 hod.

Všichni žáci stravující se ve školní jídelně mají automaticky přihlášený oběd, pokud své dítě chcete odhlásit 

volejte telefonicky nejpozději daný den do 8: 00 hodina na číslo 772 720 936 p. Florianová.

ředitelství školy

Organizace nástupu žáků 1. a 2. třídy 18.11.2020

Vážení rodiče,

zveřejňujeme organizační pokyny k nástupu dětí 1. a 2. třídy od středy 18.11.2020:

 • Příchod do školy 1. třída 7:20 hodin.
 • Příchod do školy 2. třída 7:30 hodin.

Po vyučování 1. třída po 4. vyučovací hodině odchází do školní jídelny na oběd.

Po obědě bude školní družina probíhat na 2. stupni v prostorách ŠD.

2. třída odchází na oběd do školní jídelny po 5. vyučovací hodině a poté se vrací

na 1. stupeň do učebny  2. třídy, kde bude probíhat školní družina.

ředitelství školy

Nástup žáků 1. a 2. třídy do školy

Vážení rodiče, podle informací o provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020 bylo stanoveno že:

Žáci 1. a 2. ročníku půjdou od 18.11. 2020  do školy. Pro ostatní žáky nadále platí povinná distanční výuka.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, žáci se mezi sebou nebudou míchat. Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit v prostorách školy roušky. Proto doporučujeme každému dítěti alespoň 2 roušky na den + igelitový sáček na odkládání roušky. Školní družina fungovat bude, opět v homogenních skupinách. Organizační záležitosti nástupu žáků do školy zveřejníme v pondělí na tomto webu. ředitelství školy

Důležité upozornění:

Upozorňujeme rodiče a žáky, že podle školského zákona je distanční výuka povinná. Nepřítomnost žáků při on-line synchronní výuce / výuka v reálném čase / musí být žák z výuky omluven zákonným zástupcem. Forma omluvy e-mail třídní učitelce, telefonicky na číslo 772 720 933 nebo telefonicky třídní učitelce.

ředitelství školy 

Změny platné od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče a žáci,

Podle nařízení vlády ze dne 30.října 2020 s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 platí že:

U 1. a 2. stupně základní školy se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, pokračuje se v nastaveném režimu distanční výuky. Ve školní družině se taktéž zakazuje přítomnost dětí na půdě základní školy.

Režim vydávání školních obědů se zatím nemění. Pro mateřskou školu se stávající režim zatím nemění.

ředitelství školy 

Změny platné od 13.10.2020

Z nařízení vlády o přijetí krizového opatření se od 14.10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Taktéž se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině. Všichni žáci naší školy se budou vzdělávat distančně.

Obědy pro žáky jsou hromadně odhlášeny. 

Po dobu distanční výuky 14.10.2020 - 23.10.2020 je možno odebírat obědy do jídlonosičů, stravu pro žáky za obvyklou cenu. Tyto obědy je nutno přihlásit telefonicky na telefonním čísle 772 720 936 ráno do 8.00 hodin. Obědy do čistě vymytých jídlonosičů budou vydávány z bočního vchodu do školní kuchyně od 11.30 do 12.30 hodin.

ředitelství školy 

Oznámení

Vážení rodiče a žáci, dne 25.9.2020 v pátek probíhá výuka ve standartním režimu to je prezenčně.

ředitelství školy

Důležité oznámení - změna

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na situaci s Covid-19.

S účinnosti od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeń základních škol a vzdělávací aktivity jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku jako je tělocvik, zpěv a hra na dechové hudební nástroje. Rouškou se děti chrání navzájem a současně chrání i své nejbližší okolí.  

Výjimka z nošení roušek:

 • žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol tedy je povinné nosit roušku v šatnách, na chodbách, toaletách a jídelnách. Není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách. 

Doporučený postup v průběhu pandemie Covid -19.docx

ředitelství školy

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od pátku 18. září 2020 zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol a učebnách. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID - 19, ale také v souvislosti s blížícími se respiračními onemocněními.

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

a/ děti do dvou let věku

b/ děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby o ně pečující v dětské skupině.

c/ nevztahuje se na vzdělávací aktivity, které neumožňují nošení ochranného prostředku např.

tělesná výchova, zpěv, hra na hudební nástroj

ředitelství školy

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid -19

Vážení rodiče a žáci,

srdečně Vás zveme na zahájení školního roku 2020/2021, které se letos bude konat ve stanu za Kulturním domem v Pavlovicích u Přerova.

Slavnostní zahájení začne v úterý 1.9. 2020 v 7.30 hodin. Během zahájení dostanou žáci instrukce od svých třídních učitelů na následující školní den. Žáci 1. třídy zůstanou po slavnostním zahájení i se svými rodiči a budou informováni o průběhu výuky v nejbližších dnech třídní učitelkou 1. třídy a vychovatelkou školní družiny. Po skončení instruktáže proběhne prohlídka 1. třídy na 1. stupni.

ředitelství školy

Informace o vydávání vysvědčení ve školním roce 2019/2020

Vydávání vysvědčení na 1. stupni

Až do 30. 6. 2020 aktivity na 1. stupni probíhají v obvyklém režimu tj.

dopolední od 7:30 hod. do 11 až 12 hodin, odpolední od 12:00 do 16:00 hodin.

Vysvědčení na 1. stupni vydají učitelé během dopoledních aktivit.

Žáci 1. stupně, kteří se neúčastní  aktivit, si pro vysvědčení přijdou během dopoledne dne 30.6. 2020. Při vstupu do budovy školy odevzdají třídnímu  učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a budou mít roušku. Pokud žák prohlášení nebo roušku nebude mít, třídní učitel předá žákovi vysvědčení před budovou školy.

Prohlášení ke stažení

Vydávání vysvědčení na 2. stupni

Do školy budou žáci 2. Stupně vpouštění postupně a u vchodu si je vyzvedne jejich třídní učitel

 • 5. třída 7:20
 • 6. třída 7:30
 • 7. třída 7:35
 • 8. třída 7: 40
 • 9. třída 7:45

Žáci, kteří nenavštěvovali školu v období od 8. června 2020, při vstupu do školy odevzdají třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a budou mít roušku. Pokud žák prohlášení nebo roušku nebude mít, třídní učitel předá žákovi vysvědčení před budovou školy.

Prohlášení ke stažení

Žáci 2. stupně budou školu opouštět pod dohledem třídního učitele takto:

 • 8:00 - 6. třída
 • 8:05 - 7. třída
 • 8:10 - 8. třída
 • 8:15 - 9. třída

Pokud se žák  nezúčastní vydávání vysvědčení z důvodu předem známé nepřítomnosti ve škole, na žádost zákonného zástupce může třídní učitel vydat vysvědčení žákovi ve dnech 25.,26. a 29. června.

Nevydaná vysvědčení bude možné si vyzvednout v červenci v ředitelně školy po telefonické domluvě.

(tel. Čísla: 772 720 933, 581 791 256)

Informace pro rodiče žáků 6. až 9. třídy

Vážení rodiče od 8.6. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací aktivity pro žáky 6. až 9. tříd. Mělo by jít o konzultace a setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku.

Prioritní jsou předměty ČJ (p. uč. Polzerové), AJ (p. uč. Chylo), a M (p.uč. Potůčkové, p. uč. Novákové), dále třídnické hodiny a další naukové předměty.

Žáci jednotlivých tříd budou do školy docházet takto: 

 • 7. a 8. třída pondělí, středa
 • 6. třída  úterý, čtvrtek ( pokud přijde více jak 15 žáků, musí se rozdělit na 2 skupiny)
 • 9. třída pátek 12.6., a 26.6. (další termíny dle domluvy) 

Důležité třídnické hodiny - výběr učebnic, vyklizení šatních skříněk

Doba pobytu žáků ve škole 7:25 - 12:00 (12:30 pro ty kteří budou chtít jít na oběd, nebo jim jede autobus ve 13:00)

Budeme žáky pouštět dle Vašich požadavků (uveďte na čestné prohlášení) na autobusy:

 • Přerov (Želátovice), zastávka rozcestí 11:18, 13:00
 • Radslavice 11:51, 13:05
 • Sušice 13:05
 • Bezuchov 11:57

nebo dle individuálních požadavků

Během vzdělávacích aktivit povedeme přehled docházky s časem příchodu a odchodu jednotlivých žáků.

Program konzultací setkání:

Pondělí:

 • 7. třída M,AJ,ČJ, F
 • 8. třída M,ČJ, AJ

Úterý 

 • 6. třída M, AJ, ČJ, D/Z

Středa

 • 7. třída M, AJ, ČJ
 • 8. třída M, AJ, ČJ, F

Čtvrtek

 • 6. třída M, AJ, ČJ, F

Pátek 

 • 9. třída M, AJ, ČJ, D

POZOR

Před vstupem do budovy školy žák odevzdá vyplněné čestné prohlášení s časy příchodu a odchodu.

Tiskopis čestné prohlášení ke stažení zde:

Tiskopis je také možné vyzvednout na ředitelství školy - budova 2. stupně

Pravidla chování žáků ve škole zde:

Další důležité informace o provozu základní školy o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit a hygienických opatření jsou zveřejněny v dokumentu Soubor hygienických a provozních podmínek v souvislosti s přítomností žáků 1. a 2. stupně v období od 1.6. 2020 do konce školního roku 2019/2020 k nahlédnutí zde:

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. třídy - autobusy

Vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás upozornit, že autobusová doprava funguje až do konce června v prázdninovém režimu. Je teda třeba se podívat na www.idos.cz, na informace o odjezdech autobusů. 

 • Příjezd autobusu ze směru Oprostovice do Pavlovic u Přerova je 7:06.
 • Příjezd autobusu ze směru Přerov 6:35.
 • Odjezdy autobusů směrem do Oprostovic 11:47, 13:48, 14:57, 16:15.
 • Odjezdy autobusů směrem  do Přerov  11:17, 11: 51, 13:00, 13:16, 14:10, 14:30,15:29, 16:32. 

ředitelství školy

Vážení rodiče,

od pondělí 25.5. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. třídy. Tyto aktivity budou probíhat každý den od 7.20 hodin do 16.00 hodin. Podmínkou nástupu žáka do školy je:

 

1. Vyplnění přihlášky ke vzdělávacím a zájmovým aktivitám a její doručení do 18.5.2020 do školy:

a/ Zasláním na emailovou adresu - aktivity@zsamspavlovice.cz

b/ osobním předáním na ředitelství školy v budově 2. stupně, Pavlovice u Přerova č.133 v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin.

Přihláška ke stažení:

2. Vyplnění čestného prohlášení

a/ čestné prohlášení po vyplnění pošlete naskenované jako přílohu e-mailu na adresu aktivity@zsamspavlovice.cz nebo vhoďte do poštovní schránky ZŠ na budově 2. stupně Pavlovice u Přerova 133 do 22.5. 2020 do 15.00 hodin.

b/ doručte osobně nejpozději před vstupem žáka do budovy školy - pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude osobní účast žákovi ve škole umožněna.

Čestné prohlášení ke stažení: 

Od 25.5. 2020 je pro žáky 1. - 5. tříd zajištěno stravování ve školní jídelně  (tel.č. 772 720  936)

Orientační harmonogram pro jednotlivé skupiny

(Dle vývoje situace může dojít k menším úpravám časů)

skupiny

organizovaný
vstup do školy

dopolední aktivity 
převážně vzdělávací

oběd

odpolední
aktivity

1. 7.20 7.20-10.45 11.15 11.30-16.00
2. 7.25 7.25-11.00 11.30 11.45-16.00
3. 7.30 7.30-11.15 11.45 12.00-16.00
4. 7.35 7.35-11.30 12.00 12.15-16.00
5. 7.20 7.20-11.50 12.15 12.30-16.00

 

Do skupin budou zařazeni žáci podle třídy a podle pořadí přijetí přihlášky.

Třídní kolektivy zůstanou v maximální míře zachovány, dopolední aktivity povedou třídní učitelé, odpolední aktivity vychovatelé, učitelé 2. stupně nebo asistenti pedagoga. 

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na Český jazyk, Matematiku, Anglický jazyk, Vlastivědu, Přírodovědu, Prvouku.

Žáci 5. skupiny (5. třída) budou provádět veškeré aktivity v areálu budovy 2. stupně, Pavlovice u Přerova 133!

Konec vzdělávacích aktivit je stanoven na 16.00 hodin. Vyzvednutí dítěte je samozřejmě možné i v dřívějších hodinách. Na základě požadavku zákonného zástupce dítěte (viz. přihláška nebo písemná žádost) může dítě školu opustit dříve. Nejpozději musí být dítě doprovodem vyzvednuto nebo musí opustit školní budovu do 16.00 hodin.

Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy respektive k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pravidla chování žáků ve škole zde:

Další důležité informace o provozu školy o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit  a hygienických opatření jsou zveřejněny v dokumentu Soubor hygienických a provozních podmínek v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020 k nahlédnutí zde: Soubor hygienických a provozních podmínek.pdf

Všechny tiskopisy v listové podobě si můžete vyzvednout na ředitelství školy, budova 2. stupně, Pavlovice u Přerova v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

ředitelství školy

Nepovinná příprava žáků devátých ročníků na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,

Od 11.5. 2020 bude zahájena NEPOVINNÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 • Pokud máte zájem o přípravu žáků, je nutné pečlivě prostudovat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz níže jako soubor ke stažení) a následně Vaše dítě k přípravě přihlásit nejpozději do čtvrtku 7. 5. 2020  do 12:00 hodin na emailovou adresu 
 • zspavlovice@email.cz  
 • Nepřihlásíte-li dítě v uvedeném termínu, nelze ho později do skupiny zařadit.
  • Příprava bude probíhat každý den od pondělí do čtvrtku od 11:10 do 13:45 hodin vždy jeden den matematika (Po,St) a druhý den český jazyk (Út,Čt) (bude přihlédnuto k příjezdům  a odjezdům autobusů - pozor, jezdí podle prázdninového jízdního řádu:

   Příjezd do Pavlovic:
   • od Bezuchova - 11:17
   • od Přerova  - 11:02

   Odjezd do Pavlovic:
   • směr Bezuchov - 13:48
   • směr Přerov - 14:10
 • Bude - li Vaše dítě k přípravě přihlášené, musí v pondělí 11.5.2020 před vstupem do školy odevzdat pečlivě vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Formulář si můžete stáhnout viz níže nebo vyzvednout ve škole od středy 6.5.2020 do čtvrtku 7. 5.2020 vždy od 8:00 do 12:00 hodin.  
 • Při pobytu ve škole platí obecná pravidla chování stanovena krizovými opatřeními viz níže. Žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Ve čtvrtek odpoledne budou přihlášeným žákům zaslány potvrzovací maily.

ředitelství školy