Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola

Oznámení

Vážení rodiče a žáci, dne 25.9.2020 v pátek probíhá výuka ve standartním režimu to je prezenčně.

ředitelství školy

Důležité oznámení - změna

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na situaci s Covid - 19.

S účinnosti od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeń základních škol a vzdělávací aktivity jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku jako je tělocvik, zpěv a hra na dechové hudební nástroje. Rouškou se děti chrání navzájem a současně chrání i své nejbližší okolí.  

Výjimka z nošení roušek:

 • žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol tedy je povinné nosit roušku v šatnách, na chodbách, toaletách a jídelnách. Není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách. 

Doporučený postup v průběhu pandemie Covid -19.docx

ředitelství školy

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od pátku 18. září 2020 zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol a učebnách. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID - 19, ale také v souvislosti s blížícími se respiračními onemocněními.

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

a/ děti do dvou let věku

b/ děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby o ně pečující v dětské skupině.

c/ nevztahuje se na vzdělávací aktivity, které neumožňují nošení ochranného prostředku např.

tělesná výchova, zpěv, hra na hudební nástroj

ředitelství školy

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid -19

Vážení rodiče a žáci,

srdečně Vás zveme na zahájení školního roku 2020/2021, které se letos bude konat ve stanu za Kulturním domem v Pavlovicích u Přerova.

Slavnostní zahájení začne v úterý 1.9. 2020 v 7.30 hodin.Během zahájení dostanou žáci instrukce od svých třídních učitelů na následující školní den. Žáci 1. třídy zůstanou po slavnostním zahájení i se svými rodiči a budou informováni o průběhu výuky v nejbližších dnech třídní učitelkou 1. třídy a vychovatelkou školní družiny.

Po skončení instruktáže proběhne prohlídka 1. třídy na 1. stupni.

ředitelství školy

Základní škola

Seznam pomůcek pro školní rok 2020/2021 pro 2. stupeń ZŠ 6. třída sešity:

 • 520   2 kusy
 • 524   8 kusů
 • 540   1 kus
 • 544   3 kusy
 • 420   1 kus
 • 440   1 kus
 • 444   1 kus
 • 465   1 kus
 • 564   1 kus
 • slovníček do AJ 1 kus
 • tužka č.2   1 kus
 • tužka č.3   2 kusy
 • 100 Kč na kreslící papíry do VV a papír psací, milimetrové, linkované
 • Pomůcky do výtvarné výchovy sdělí p. učitelka žákům 1. týden v září

7. třída 

sešity:

 • 524 - 7 kusů
 • 540 - 3 kusy
 • 544 - 5 kusů
 • 440 - 4 kusy
 • 444 - 1 kus
 • 564 - 1 kus
 • tužka č. 3 - 2 kusy
 • slovníček do AJ - 1 kus
 • 100 Kč na kreslící papíry do VV, psací, milimetrové a linkované papíry

Pomůcky do výtvarné výchovy sdělí p. učitelka žákům 1. týden v září

8. třída

sešity:

 • 524 - 7 kusů
 • 540 - 5 kusů
 • 544 - 5 kusů
 • 440 - 4 kusy
 • 444 - 1 kus
 • 564 - 1 kus
 • tužka č. 3 - 2 kusy
 • slovníček do AJ - 1 kus
 • 100 Kč na kreslící papíry do VV, psací, milimetrové a linkované papíry 

Pomůcky do VV sdělí p. učitelka žákům 1. týden v září

9. třída

sešity:

 • 520 - 2 kusy
 • 524 - 5 kusů
 • 540 - 3 kusy
 • 544 - 5 kusů
 • 440 - 1 kus
 • 465 - 1 kus
 • 564 - 2 kusy
 • tužka č. 2 - 1 kus
 • tužka č. 3 - 2 kusy

100 Kč na kreslící papíry do VV, psací, milimetrové a linkované papíry

Pomůcky do VV sdělí p. učitelka žákům 1. týden v září 

Informace o vydávání vysvědčení ve školním roce 2019/2020

Vydávání vysvědčení na 1. stupni

Až do 30. 6. 2020 aktivity na 1. stupni probíhají v obvyklém režimu tj.

dopolední od 7:30 hod. do 11 až 12 hodin, odpolední od 12:00 do 16:00 hodin.

Vysvědčení na 1. stupni vydají učitelé během dopoledních aktivit.

Žáci 1. stupně, kteří se neúčastní  aktivit, si pro vysvědčení přijdou během dopoledne dne 30.6. 2020. Při vstupu do budovy školy odevzdají třídnímu  učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a budou mít roušku. Pokud žák prohlášení nebo roušku nebude mít, třídní učitel předá žákovi vysvědčení před budovou školy.

Prohlášení ke stažení

Vydávání vysvědčení na 2. stupni

Do školy budou žáci 2. Stupně vpouštění postupně a u vchodu si je vyzvedne jejich třídní učitel

 • 5. třída 7:20
 • 6. třída 7:30
 • 7. třída 7:35
 • 8. třída 7: 40
 • 9. třída 7:45

Žáci, kteří nenavštěvovali školu v období od 8. června 2020, při vstupu do školy odevzdají třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a budou mít roušku. Pokud žák prohlášení nebo roušku nebude mít, třídní učitel předá žákovi vysvědčení před budovou školy.

Prohlášení ke stažení

Žáci 2. stupně budou školu opouštět pod dohledem třídního učitele takto:

 • 8:00 - 6. třída
 • 8:05 - 7. třída
 • 8:10 - 8. třída
 • 8:15 - 9. třída

Pokud se žák  nezúčastní vydávání vysvědčení z důvodu předem známé nepřítomnosti ve škole, na žádost zákonného zástupce může třídní učitel vydat vysvědčení žákovi ve dnech 25.,26. a 29. června.

Nevydaná vysvědčení bude možné si vyzvednout v červenci v ředitelně školy po telefonické domluvě.

(tel. Čísla: 772 720 933, 581 791 256)

Informace pro rodiče žáků 6. až 9. třídy

Vážení rodiče od 8.6. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací aktivity pro žáky 6. až 9. tříd. Mělo by jít o konzultace a setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku.

Prioritní jsou předměty ČJ (p. uč. Polzerové), AJ (p. uč. Chylo), a M (p.uč. Potůčkové, p. uč. Novákové), dále třídnické hodiny a další naukové předměty.

Žáci jednotlivých tříd budou do školy docházet takto: 

 • 7. a 8. třída pondělí, středa
 • 6. třída  úterý, čtvrtek ( pokud přijde více jak 15 žáků, musí se rozdělit na 2 skupiny)
 • 9. třída pátek 12.6., a 26.6. (další termíny dle domluvy) 

Důležité třídnické hodiny - výběr učebnic, vyklizení šatních skříněk

Doba pobytu žáků ve škole 7:25 - 12:00 (12:30 pro ty kteří budou chtít jít na oběd, nebo jim jede autobus ve 13:00)

Budeme žáky pouštět dle Vašich požadavků (uveďte na čestné prohlášení) na autobusy:

 • Přerov (Želátovice), zastávka rozcestí 11:18, 13:00
 • Radslavice 11:51, 13:05
 • Sušice 13:05
 • Bezuchov 11:57

nebo dle individuálních požadavků

Během vzdělávacích aktivit povedeme přehled docházky s časem příchodu a odchodu jednotlivých žáků.

Program konzultací setkání:

Pondělí:

 • 7. třída M,AJ,ČJ, F
 • 8. třída M,ČJ, AJ

Úterý 

 • 6. třída M, AJ, ČJ, D/Z

Středa

 • 7. třída M, AJ, ČJ
 • 8. třída M, AJ, ČJ, F

Čtvrtek

 • 6. třída M, AJ, ČJ, F

Pátek 

 • 9. třída M, AJ, ČJ, D

POZOR

Před vstupem do budovy školy žák odevzdá vyplněné čestné prohlášení s časy příchodu a odchodu.

Tiskopis čestné prohlášení ke stažení zde:

Tiskopis je také možné vyzvednout na ředitelství školy - budova 2. stupně

Pravidla chování žáků ve škole zde:

Další důležité informace o provozu základní školy o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit a hygienických opatření jsou zveřejněny v dokumentu Soubor hygienických a provozních podmínek v souvislosti s přítomností žáků 1. a 2. stupně v období od 1.6. 2020 do konce školního roku 2019/2020 k nahlédnutí zde:

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. třídy - autobusy

Vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás upozornit, že autobusová doprava funguje až do konce června v prázdninovém režimu. Je teda třeba se podívat na www.idos.cz, na informace o odjezdech autobusů. 

 • Příjezd autobusu ze směru Oprostovice do Pavlovic u Přerova je 7:06.
 • Příjezd autobusu ze směru Přerov 6:35.
 • Odjezdy autobusů směrem do Oprostovic 11:47, 13:48, 14:57, 16:15.
 • Odjezdy autobusů směrem  do Přerov  11:17, 11: 51, 13:00, 13:16, 14:10, 14:30,15:29, 16:32. 

ředitelství školy

Vážení rodiče,

 

od pondělí 25.5. 2020 budou v naší základní škole realizovány vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. až 5. třídy. Tyto aktivity budou probíhat každý den od 7.20 hodin do 16.00 hodin. Podmínkou nástupu žáka do školy je:

 

1. Vyplnění přihlášky ke vzdělávacím a zájmovým aktivitám a její doručení do 18.5.2020 do školy:

a/ Zasláním na emailovou adresu - aktivity@zsamspavlovice.cz

b/ osobním předáním na ředitelství školy v budově 2. stupně, Pavlovice u Přerova č.133 v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin.

Přihláška ke stažení:

2. Vyplnění čestného prohlášení

a/ čestné prohlášení po vyplnění pošlete naskenované jako přílohu e-mailu na adresu aktivity@zsamspavlovice.cz nebo vhoďte do poštovní schránky ZŠ na budově 2. stupně Pavlovice u Přerova 133 do 22.5. 2020 do 15.00 hodin.

b/ doručte osobně nejpozději před vstupem žáka do budovy školy - pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a nepředloží, nebude osobní účast žákovi ve škole umožněna.

Čestné prohlášení ke stažení: 

Od 25.5. 2020 je pro žáky 1. - 5. tříd zajištěno stravování ve školní jídelně  (tel.č. 772 720  936)

Orientační harmonogram pro jednotlivé skupiny

(Dle vývoje situace může dojít k menším úpravám časů)

skupiny

organizovaný
vstup do školy

dopolední aktivity 
převážně vzdělávací

oběd

odpolední
aktivity

1. 7.20 7.20-10.45 11.15 11.30-16.00
2. 7.25 7.25-11.00 11.30 11.45-16.00
3. 7.30 7.30-11.15 11.45 12.00-16.00
4. 7.35 7.35-11.30 12.00 12.15-16.00
5. 7.20 7.20-11.50 12.15 12.30-16.00

 

Do skupin budou zařazeni žáci podle třídy a podle pořadí přijetí přihlášky.

Třídní kolektivy zůstanou v maximální míře zachovány, dopolední aktivity povedou třídní učitelé, odpolední aktivity vychovatelé, učitelé 2. stupně nebo asistenti pedagoga. 

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na Český jazyk, Matematiku, Anglický jazyk, Vlastivědu, Přírodovědu, Prvouku.

Žáci 5. skupiny (5. třída) budou provádět veškeré aktivity v areálu budovy 2. stupně, Pavlovice u Přerova 133!

Konec vzdělávacích aktivit je stanoven na 16.00 hodin. Vyzvednutí dítěte je samozřejmě možné i v dřívějších hodinách. Na základě požadavku zákonného zástupce dítěte (viz. přihláška nebo písemná žádost) může dítě školu opustit dříve. Nejpozději musí být dítě doprovodem vyzvednuto nebo musí opustit školní budovu do 16.00 hodin.

Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy respektive k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pravidla chování žáků ve škole zde:

Další důležité informace o provozu školy o způsobu realizace vzdělávacích a zájmových aktivit  a hygienických opatření jsou zveřejněny v dokumentu Soubor hygienických a provozních podmínek v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020 k nahlédnutí zde: Soubor hygienických a provozních podmínek.pdf

Všechny tiskopisy v listové podobě si můžete vyzvednout na ředitelství školy, budova 2. stupně, Pavlovice u Přerova v pracovní dny od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

ředitelství školy

Nepovinná příprava žáků devátých ročníků na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,

Od 11.5. 2020 bude zahájena NEPOVINNÁ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 • Pokud máte zájem o přípravu žáků, je nutné pečlivě prostudovat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz níže jako soubor ke stažení) a následně Vaše dítě k přípravě přihlásit nejpozději do čtvrtku 7. 5. 2020  do 12:00 hodin na emailovou adresu 
 • zspavlovice@email.cz  
 • Nepřihlásíte-li dítě v uvedeném termínu, nelze ho později do skupiny zařadit.
  • Příprava bude probíhat každý den od pondělí do čtvrtku od 11:10 do 13:45 hodin vždy jeden den matematika (Po,St) a druhý den český jazyk (Út,Čt) (bude přihlédnuto k příjezdům  a odjezdům autobusů - pozor, jezdí podle prázdninového jízdního řádu:

   Příjezd do Pavlovic:
   • od Bezuchova - 11:17
   • od Přerova  - 11:02

   Odjezd do Pavlovic:
   • směr Bezuchov - 13:48
   • směr Přerov - 14:10
 • Bude - li Vaše dítě k přípravě přihlášené, musí v pondělí 11.5.2020 před vstupem do školy odevzdat pečlivě vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Formulář si můžete stáhnout viz níže nebo vyzvednout ve škole od středy 6.5.2020 do čtvrtku 7. 5.2020 vždy od 8:00 do 12:00 hodin.  
 • Při pobytu ve škole platí obecná pravidla chování stanovena krizovými opatřeními viz níže. Žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Ve čtvrtek odpoledne budou přihlášeným žákům zaslány potvrzovací maily.

ředitelství školy