Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Historie

Historie

Založení mateřské školy v Pavlovicích spadá do období roku 1908. Tato v době před sto lety naprosto nová věc byla občany těžce chápána. Celá staletí, i v těch nejtěžších dobách, museli občané opatrovat své děti sami. A najednou, v té době ještě příslušník šlechty, se rozhodl vybudovat dětskou opatrovnu sám, na svůj náklad. Pan Alfred ze Skenů koupil selskou usedlost se zahradou č. p. 39. Po nutných úpravách budov i zahrady byla mateřská škola dána do provozu v březnu 1908 jako třetí na našem okrese. Zároveň také byla uzavřena dohoda mezi obecním úřadem a zřizovatelem tohoto ústavu na provozním finančním příspěvku a na tom, že budou přijímány děti chudých rodičů z Pavlovic a Prusínek ve věku od 3 do 6 let. Zřizovatel zajistil také první učitelku, slečnu Pochobradskou z Lipníku, která učila v tomto zařízení od března 1908 do roku 1922. Pan Alfred ze Skenů byl štědrým dárcem a pokrokovým člověkem, který se přičinil o rozvoj naší obce a na památku jeho činu je na vstupní chodbě viditelně zabudována mramorová deska s nápisem

Alfred ze Skenů

Věnoval tuto budovu pro všechny časy budoucí, zdejší Mateřské školce, na oslavu šedesátiletého panování Jeho C. K. Apoštolského veličenstva a Markraběte moravského Františka Josefa I.

Toto všem našim občanům prospěšné zařízení zajišťuje po celou dobu od roku 1908 v součinnosti s rodinami všestranný rozvoj a pečlivou starostlivost o naše děti. Za celou dobu trvání mateřské školky došlo jen ke krátkému, ale docela vážnému přerušení vyučování. Tato nepříjemná událost trvala devět měsíců, od dubna r. 1922 do 31. prosince 1922. Slečna učitelka požádala obecní zastupitelstvo o zvýšení platu. Ale protože byla obecní pokladna prázdná, byla její žádost zamítnuta. Proto dala okamžitou výpověď a odešla. Při řešení tohoto problému na schůzi volených zástupců obce (radních) trval A. Skene, aby budova a calá škola byla zachována svému účelu. Po dlouhém rokování zastupitelů obce bylo dohodnuto, že provoz školky bude zachován. Musely být zajištěny spolehlivé a starostlivé učitelky. Svým vlivem a přímým jednáním zajistil A. Skene dvě řádové sestry sv. Vavřince z Kroměříže a od 1. ledna 1923 se ve vyučování pokračovalo. Tyto učitelky a opatrovnice bydlely trvale v naší obci a staraly se o děti a budovu až do roku 1953. Od této doby byla mateřská školka řízena státem jako samostatný ústav až do roku 2002, v tomto roce byla připojena k ZŠ Pavlovice u Přerova.

V součastnosti zde pracují dvě učitelky. Vyučování je prováděno způsobem - škola hrou. Pro celodenní provoz jsou pro děti zajištěny obědy, odpolední odpočinek se spánkem, vycházky do okolí, kulturní a sportovní akce a další bohatá činnost.

V dřívějších dobách bývalo ve školce 30 o více dětí. Nyní je tento počet o něco nižší, v r. 2006/07 to bylo 25 dětí a v r. 2007/08 23 dětí.

O údržbu a opravy tohoto zařízení se stará obecní úřad Pavlovice u Přerova. Dvakrát byla provedena oprava a přestavba budov. První větší přestavba, která změnila vzhled celého domu, zvětšila učebnu, upravila dvůr a zahradu byla provedena v roce 1936. Další generální oprava byla provedena postupně v období let 1989-1992. Byla důkladně opravena střecha na celé budově, zlepšeno a zmodernizováno sociální zařízení, topení v celé budově, výměna oken a opravena vstupní část domu.

Naše mateřská škola slouží svému poslání a účelu, ke spokojenosti občanů již plných 100 let a věříme, že tomu bude tak i nadále.