Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do mateřské školy

Seznam přijatých  dětí k předškolnímu vzdělávání

 školního roku 2024/2025

 

Registrační čísla přijatých dětí:   

 

                                                     MŠPa   01/2024

                                                     MŠPa   02/2024   od 1.2.2024

                                                     MŠPa   03/2024   od 1.4.2025

                                                     MŠPa   04/2024

                                                     MŠPa   05/2024   od 19.8.2025

                                                     MŠPa   06/2024

                                                     MŠPa   07/2024 od 1.3. 2025     

                                                              

 

 

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

 

V Pavlovicích u Přerova dne 20. května 2024

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

 

 

 

Zápis do mateřské školy

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

se uskuteční   9.5. 2024 v budově mateřské školy Pavlovice u Přerova č. 39

 v době od  15:30 do 17:00 hod.

 

 Při zápisu rodiče - předloží:        1. rodný list dítěte

                                                     2. potvrzení o řádném očkování dítěte 

 

                             - vypíší:           1. Přihlášku

                                                     2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

(žádost si mohou stáhnout zde, vyplnit doma a při zápisu odevzdat)

 

ZADOST O PRIJETI DITETE do MS 2024 of.docx

 

 

Kritéria, podle kterých budou děti pro školní rok 2023/2024 přijímány do mateřské školy jsou zde:

                                                       

                                                       Kriteria 24-25.docx

  

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

u vchodu budovy  mateřské školy – Pavlovice u Přerova č. 39

u vchodu budovy 2. Stupně ZŠ - Pavlovice  u Přerova č.133

na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz/ ms - Zápis do mateřské školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 20. 5.  2024

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod

registračními čísly, které obdrží u zápisu.

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete v úterý 14. 5. 2024 v ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 133 od 11,00 hodin do 15,30 hodin. Přitom po Vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.

Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené lhůty škola rozhodne o Vaší žádosti.

 

Kontakt mateřská škola telefon: 772 720 932

 

Kontakt na ředitelství školy telefon: 772 720 933, 581 791 256, e-mail: zspavlovice@email.cz