Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do mateřské školy

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školního roku 2020/2021

Registrační čísla přijatých dětí:

 • MŠPa 01/2020
 • MŠPa 02/2020
 • MŠPa 03/2020
 • MŠPa 04/2020
 • MŠPa 07/2020
 • MŠPa 08/2020
 • MŠPa 09/2020
 • MŠPa 10/2020

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

V Pavlovicích u Přerova dne 26. května 2020

Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

Datum zveřejnění: 26.5. 2020
Datum sejmutí: 15.6. 2020 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

pro školní rok 2020/2021 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády proběhne letos zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Uskuteční se pouze administrativní část zápisu - podání

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se třemi přílohami:

 • Prostou kopií rodného listu dítěte 
 • Prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované ( netýká se dítěte, jehož věk k 1.9.2020 je 5 let a vyšší - plní povinné předškolní vzdělávání)  
 • Prostou  kopií očkovacího průkazu ( netýká se dítěte, jehož věk k 1.9. 2020 je 5 let  a vyšší - plní povinné předškolní vzdělávání)

Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC) . 

zákonný zástupce přikládá ještě kopii doporučení.

Tiskopisy žádosti a prohlášení:

Zápis bude probíhat od 4.5. do 15.5. 2020

Žádost spolu s třemi přílohami je možné zaslat následujícími způsoby:

a/ do datové schránky školy qiwmgfi

b/ e-mailem na adresu zspavlovice@email.cz, s uznávaným elektronickým podpisem / nelze poslat prostý email/

c/ poštou na adresu ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 133, 751 11 Radslavice

d/ vhozením do schránky školy umístěné na budově mateřské školy - Pavlovice u Přerova č. 39, po telefonické domluvě

e/ vhozením do schránky umístěné na budově 2. stupně základní školy - Pavlovice u Přerova č. 133, po telefonické domluvě

f/ osobním podáním po telefonické domluvě na konkrétní termín, aby nedocházelo ke zvýšené koncentraci osob ve škole tel. č. 772 720 933, 581 791 256

Kriteria, podle kterých budou děti pro školní rok 2020/2021 přijímány do mateřské školy jsou zde:

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

 • u vchodu budovy mateřské školy- Pavlovice u Přerova č.39
 • u vchodu budovy 2. stupně ZŠ - Pavlovice u Přerova č.133
 • na webových stránkách školy: www.zsamspavlovice.cz > Zápis do mateřské školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 26.5. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Po obdržení žádosti registrační číslo zašleme zákonnému zástupci e- mailem, popřípadě SMSkou.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte  možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve čtvrtek 21.5. 2020 v ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova 133 od 10,00 hodin do 14, 30 hodin. Přitom po Vás může být požadováno prokázání totožnosti.

Podle stanovení § 38, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů. Po uplynutí výše uvedené lhůty ředitel rozhodne o Vaší žádosti.

Kontakt na ředitelství školy