Pracovníci

PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Mgr. Jaroslav Mrázek

Ředitel školy

zspavlovice@email.cz

Mgr. et. Bc. Dagmar Šromotová Vaculíková

Zástupkyně ředitele školy

sromotova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Taťána Smolková

Třídní učitelka I. třídy

smolkova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Romana Bartošová

Třídní učitelka II. třídy

bartosova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Jitka Létalová

Třídní učitelka III. třídy

speciální pedagog, preventista sociálně patologických jevů

letalova@zsamspavlovice.cz

Dagmar Šurmaneková

Třídní učitelka IV. třídy

surmanekova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Marie Henslová

Třídní učitelka V. třídy

henslova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Jitka Potůčková

Třídní učitelka VI. třídy

výchovný poradce

potuckova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Klára Valentová

Třídní učitelka VII. třídy

valentova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Šárka Nováková

Třídní učitelka VIII. třídy

novakova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Elena Chylo

Třídní učitelka IX. třídy

chylo@zsamspavlovice.cz

Mgr. Lenka Polzerová

Učitelka ČJ pro 2. st.

polzerova@zsamspavlovice.cz

Mgr. Edita Štenclová

Učitelka AJ pro 1. a 2. st.

stenclova@zsamspavlovice.cz 

 

Lenka Müllerová

Asistentka pedagoga pro 1. st.

mullerova@zsamspavlovice.cz

Ing. Hana Konečná

Asistentka pedagoga pro 1. st.

konecna@zsamspavlovice.cz

Alexandra Renczešová

Asistentka pedagoga pro 2. st.

renczesova@zsamspavlovice.cz

Lenka Voldánová

Asistentka pedagoga pro 2. st.

voldanova@zsamspavlovice.cz

  

 Pracovníci školní družiny

Jana Šťastná

Vedoucí vychovatelka

statsna@zsamspavlovice.cz

Lenka Müllerová

Vychovatelka 

mullerova@zsamspavlovice.cz

 

Pracovníci Mateřské školy

Dagmar Kovaříková

Vedoucí učitelka

kovarikova@zsamspavlovice.cz

Irena Hlobilová

Učitelka

hlobilova@zsamspavlovice.cz

Petra Tomečková

Asistentka pedagoga pro MŠ

tomeckova@zsamspavlovice.cz

Miluše Valčuhová Školnice pro MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pracovníci provozu

 
Alena Haluzíková Školnice pro 2. stupeń
Jana Omastová Školnice pro 1. stupeń
Ing. Vlastimil Hudeček Topič

 

Pracovníci školní jídelny

Zdeńka Florianová

Vedoucí školní jídelny

sjpavlovice@email.cz

Ivana Rychlíková Kuchařka
Romana Chovancová Kuchařka
Gabriela Mužíková Pracovnice provozu