Pracovníci

PRACOVNÍCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
Mgr. Jaroslav Mrázek Ředitel školy
  mrazek@zsamspavlovice.cz
Mgr. et Bc. Dagmar Šromotová Vaculíková Zástupce ředitele
  sromotova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Bartošová Romana Třídní učitelka I. třídy
  bartosova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Tatána Smolková Třídní učitelka II. třídy
  smolkova@zsamspavlovice.cz
Dagmar Šurmaneková Třídní učitelka III. třídy 
  surmanekova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Marie Henslová Třídní učitelka IV. třídy
  henslova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Létalová Třídní učitelka V. třídy
 

letalova@zsamspavlovice.cz, 

speciální pedagog, školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Lenka Polzerová Učitelka 
 

polzerova@zsamspavlovice.cz, 

Mgr. Šárka Nováková Třídní učitelka VII. třídy
  novakova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Elena Chylo Třídní učitelka VIII. třídy
  chylo@zsamspavlovice.cz
Mgr. Jitka Potůčková Třídní učitelka IX. třídy 
 

potuckova@zsamspavlovice.cz, 

výchovný poradce

Mgr. Hendrika Čecháková Učitelka
  cechakova@zsamspavlovice.cz
Mgr. Klára Valentová  Třídní učitelka VI. třídy
  valentova@zsamspavlovice.cz
   
Jana Šťastná Asistentka pedagoga
  statna@zsamspavlovice.cz
Ing. Ivana Koukalová Asistentka pedagoga
  koukalova@zsamspavlovice.cz
 Ing.Hana Konečná Asistentka pedagoga
  konecna@szamspavlovice.cz
Lenka Voldánová Asistentka pedagoga
  voldanova@zsamspavlovice.cz
   
   
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ DRUŽINY  
Jana Štastná Vychovatelka
  statsna@zsamspavlovice.cz
 Ing. Hana Konečná Vychovatelka
  konecna@zsamspavlovice.cz
 PRACOVNÍCI MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 Dagmar Kovaříková  Vedoucí učitelka
 Irena Hlobilová  Učitelka
 Petra Tomečková  Asistentka pedagoga
Miluše Valčuhová školnice pro MŠ
 PRACOVNÍCI PROVOZU  
Alena Haluzíková  školnice pro II. stupeň
Jana Omastová  školnice pro I. stupeň
Ing. Vlastimil Hudeček topič
PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY   
 Zdeňka Florianová Vedoucí školní jídelny
  sjpavlovice@email.cz
 Ivana Rychlíková Kuchařka 
 Romana Chovancová Kuchařka 
Gabriela Mužíková Pracovnice provozu