OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

Mateřská škola bude opět otevřena od  pondělí 25.5.2020.

Provozní doba zůstává stejná tj. od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Důležité:

Při vstupu do mateřské školy předá zákonný zástupce dítěte vyplněné a podepsané

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel,

dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a prohlášení o seznámení s vymezením

rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Doporučuje se, 

aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny

a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Pokud zákonný zástupce tento dokument neodevzdá, nebude vstup

dítěte do mateřské školy umožněn.

 

 

Tiskopis čestného prohlášení ke stažení zde:

 čestné prohlášení MŠ.pdf

 

 

Organizační a hygienické podmínky k zajištění provozu 

vycházející z manuálu MŠMT:

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí nosu a úst a dodržování dvoumetrových odstupů.
 • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
 • Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.
 • U vchodu bude měřena teplota.
 • V prostorách  mateřské školy budou dodržovány odstupy dva metry.
 • V šatně dětí může být pouze jedna doprovázející osoba.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze nezbytně nutnou dobu ( zejména předání a vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (přesto je nutné, aby dítě mělo ve své šatní skříňce jednu roušku pro případ potřeby)
 • Dítě se před vstupem do třídy umyje vodou a tekutým mýdlem - důkladně (20 až 30 sekund).
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle, musí zákonný zástupce doložit potvrzení lékaře.
 • V uzavřených prostorách mateřské školy se bude často větrat. Pro pobyt venku se bude využívat školní zahrada.
 • Děti si budou častěji umývat ruce.
 • Místnosti školy se budou každý den důkladně uklízet a dezinfikovat.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které se používá větší počet lidí (např. kliky dveří,toalety, kohoutky, spínače světel,.........aj.) se dezinfikuji několikrát denně.      

 

 

 Přicházejte do mateřské školy s předstihem.

Je možné že se zdržíte děle než obvykle.

ředitelství školy

 

 Mateřská škola

 

Název Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace
Zřizovatel Obec Pavlovice u Přerova
Právní forma Příspěvková organizace
Hlavní náplň činnosti Výchova a vzdělávání žáků
Počet oddělení 1
Počet dětí 23
Vedoucí učitelka Dagmar Kovaříková