Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

školního roku 2021/2022

Registrační čísla přijatých dětí:

MŠPa 03/2021

MŠPa 04/ 2021

MŠPa 05/2021

MŠPa 06/2021

MŠPa 07/2021

MŠPa 08/2021

MŠPa 09/2021

MŠPa 10/2021

MŠPa 11/2021

MŠPa 12/2021

 

Vážení rodiče,

o přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

V Pavlovicích u Přerova dne 21. května 2021, Mgr. Jaroslav Mrázek, ředitel školy

Datum zveřejnění:  21.5. 2021

Datum sejmutí: 11.6. 2021

Změny platné od 12.4.2021

Vážení rodiče,

zveřejňujeme organizační pokyny pro nástup do mateřské školy od 12.4.2021. Podle manuálu Ministerstva školství bude provoz mateřské školy organizován takto:

Ráno v pondělí nastoupí pouze předškolní děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a děti pracovníků kritické  infrastruktury.

Děti se budou testovat antigenními testy 2 krát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Testování proběhne ihned po příchodu do mateřské školy za asistence rodičů a učitelky mateřské školy. Prosíme rodiče, aby si na testování vyhradili čas, testování bude trvat 20 - 25 minut. Děti, které prodělali Covid se testovat nemusí, ale rodič musí prokázat že dítě nemoc prodělalo.

Provozní doba mateřské školy do odvolání:

 • pondělí, čtvrtek od 6:30 hod. do 16:00 hod
 • úterý, středa, pátek od 6:00 hod do 16:00 hod

Jaká bude organizace testování, budou rodiče a děti informováni přímo na místě v mateřské škole. Testují se pouze ty děti, které mateřskou školu navštěvují. Děti v mateřské škole nemusí nosit ochranu nosu a úst, rodiče ano.

ředitelství školy

Změny platné od 1. března 2021

Vážení rodiče,

z usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se od 1.3. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je distanční vzdělávání povinné. Pokud se Vás tato povinnost týká budete kontaktováni telefonicky vedoucí učitelkou MŠ Dagmar Kovaříkovou.

Strava pro děti bude hromadně odhlášena. Po dobu uzavření mateřské školy je možno odebírat obědy pro děti za obvyklou cenu. Tyto obědy je možno přihlásit na telefonním čísle 772 720 936 ráno do 8:00 hod. Obědy budou vydávány do čistých jídlonosičů od 11:30 do 12:30 hodin vchodem do školní kuchyně. Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému. Informace o ošetřovném jsou zveřejněny na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

ředitelství školy

Uzavření Mateřské školy

Vážení rodiče, z důvodu výskytu Covid pozitivních osob v Mateřské škole, byla Mateřské škole prodloužena karanténa z příkazu Krajské hygienické stanice Olomouc do 12.2.2021 včetně.

ředitelství školy

Důležité oznámení - změna

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na situaci s Covid-19. S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední školy a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity které neumožňují nošení ochranného prostředku.

Výjimka z povinnosti nošení roušek se vztahuje na:

a/ děti do dvou let věku

b/ děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Doporučený postup v průběhu pandemie Covid -19.docx

ředitelství školy 

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve vnitřních prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy.

Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

a/ děti do dvou let věku

b/ děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole, a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině. 

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, Mateřská škola bude opět otevřena od  pondělí 25.5.2020. Provozní doba zůstává stejná tj. od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Důležité:

Při vstupu do mateřské školy předá zákonný zástupce dítěte vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Pokud zákonný zástupce tento dokument neodevzdá, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.

Tiskopis čestného prohlášení ke stažení zde:

Organizační a hygienické podmínky k zajištění provozu 

vycházející z manuálu MŠMT:

 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí nosu a úst a dodržování dvoumetrových odstupů.
 • Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba.
 • Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě.
 • U vchodu bude měřena teplota.
 • V prostorách  mateřské školy budou dodržovány odstupy dva metry.
 • V šatně dětí může být pouze jedna doprovázející osoba.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze nezbytně nutnou dobu ( zejména předání a vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (přesto je nutné, aby dítě mělo ve své šatní skříňce jednu roušku pro případ potřeby)
 • Dítě se před vstupem do třídy umyje vodou a tekutým mýdlem - důkladně (20 až 30 sekund).
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle, musí zákonný zástupce doložit potvrzení lékaře.
 • V uzavřených prostorách mateřské školy se bude často větrat. Pro pobyt venku se bude využívat školní zahrada.
 • Děti si budou častěji umývat ruce.
 • Místnosti školy se budou každý den důkladně uklízet a dezinfikovat.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které se používá větší počet lidí (např. kliky dveří, toalety, kohoutky, spínače světel,...aj.) se dezinfikuji několikrát denně.

Přicházejte do mateřské školy s předstihem. Je možné že se zdržíte déle než obvykle. ředitelství školy

Mateřská škola

Název Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace
Zřizovatel Obec Pavlovice u Přerova
Právní forma Příspěvková organizace
Hlavní náplň činnosti Výchova a vzdělávání žáků
Počet oddělení 1
Počet dětí 23
Vedoucí učitelka Dagmar Kovaříková