Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Pavlovice u Přerova
Pavlovice u Přerova 102
751 11 Pavlovice u Přerova

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, smysluplné využití volného času

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní jídelna
 • Školní jídelna - výdejna
 • Školní družina

Organizační struktura

Kontakty MŠ

Kontakty ZŠ, ŠJ, ŠD

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace
  Pavlovice u Přerova 133
  751 11, Radslavice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace
  Pavlovice u Přerova 133
  751 11, Radslavice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  Mateřská škola: +420 772 720 932
  ZŠ 1.stupeň: +420 772 720 934
  ZŠ 2.stupeň: +420 772 720 933
  Školní jídelna: +420 772 720 936
  Školní družina: +420 772 720 935

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsamspavlovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace
  Pavlovice u Přerova 133
  751 11, Radslavice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zspavlovice@email.cz

 • 4.8 Datová schránka

  qiwmgfi

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-7200760217/0100

6. IČO

73184098

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zspavlovice@email.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): qiwmgfi

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace, Pavlovice u Přerova 133, 751 11 Radslavice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a mateřskou školou, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvkovou organizací poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.